Bas hộp cho cửa kính trượt – hướng mở phải Hafele 981.59.060

405.600