Bản Lề Metalla Sm 110 Độ, Giảm Chấn, Trọn Bộ Diy 493.03.022