Bản lề Clip Top Blum 107° Lọt lòng 342.80.504

40.800