Bản lề Blum không bật cho gỗ dày Trùm ngoài 342.83.400