Bản lề Blum không bật cho gỗ dày Lọt lòng 342.83.404

72.800