Bản lề Blum giảm chấn 107 độ – loại lọt lòng 75B1750 342.80.602

84.942