Bản lề Blum giảm chấn 107 độ – loại cong vừa 75B1650 342.80.601

84.084