Bản lề Blum Clip Top không bật 107° Trùm nửa 342.80.401