Bản lề Blum Clip Top 110° Lọt lòng 342.42.502

62.050